Rekonstrukcja 2015


VI Rekonstrukcja Historyczna 
100 lecie ataków gazowych
Bzura i Rawka 
1915 - 2015

Tułowice, gmina Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie
30 maja 2015 roku

Organizatorzy rekonstrukcji:

Fundacja Polonia Militaris
Fundacja Wojskowości Polskiej

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy na Bzurą
Muzeum Kolejnictwa w Warszawie – oddział w Sochaczewie
Osada Puszczańska w Tułowicach

Patronat honorowy:

Burmistrz Sochaczewa

Wójt Gminy Brochów

 

www.1915.pl


 

W dniu 31 maja 2015 roku mija 100 rocznica użycia gazów bojowych pod Bolimowem. Było to pierwsze w historii wykorzystanie tego rodzaju broni na skalę masową na froncie wschodnim. Niemcy użyli chloru wypuszczonego z butli jako środka bojowego, który spowodował śmierć zatrucie i śmierć tysięcy żołnierzy po obydwu stronach frontu.

 

 

Program imprezy:

Piątek – 29 maja 2015 roku

 

12.00 - złożenie kwiatów na cmentarzu wojennym z lat 1914-1915 w Brochowie - Malanowie.
16.00 – 19.00 - Konferencja naukowa poświęcona Wielkiej Wojnie na Ziemi Sochaczewskiej pt. „100 lecie ataków gazowych nad Dolną Bzurą i Rawką” w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, pl. Kościuszki 12, Sochaczew połączona ze zwiedzaniem wystawy muzealnej o walkach 1914 – 1915 pod Sochaczewem.

Program konferencji:

Karl Heinz Günther Fuchs (Niemcy) – Walki pod Iłowem w 1914 roku jako przykład przejścia z manewrowej do okopowej formy prowadzenia wojny.

-  dr Ihar Melnikau (Białoruś) – Ataki gazowe na obszarze Białorusi w czasie Wielkiej Wojny.

- mgr Jakub Wojewoda – Materialne i niematerialne ślady Wielkiej Wojny z terenu bitwy nad Dolną Bzurą i Rawką.

- mgr Paweł Rozdżestwieński – Ataki gazowe nad Dolną Bzurą i Rawką.

- Leszek Giziński – Operatorskie przygody z rekonstrukcją Wielkiej Wojny.

- mec. Jacek Furmańczyk – Stara i nowa broń  na polu walki – epizody z walk na Mazowszu w 1914 i 1915 roku.

- Jacek Słupski, Łukasz Konopacki – Odkrywanie pamięci – remonty cmentarzy z rejonu Dolnej Bzury i Rawki.

- Daniel Bogucki - Broń maszynowa Wielkiej Wojny ze zbiorów Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.

 

Sobota – 30 maja 2015 roku

Godz. 11.00 – otwarcie pola, stoiska handlowe, zwiedzanie okopów, spotkania z rekonstruktorami.

Godz. 16.00 - przejazd historycznym eszelonem na front z Sochaczewa do Tułowic. Pociąg będzie miał doczepiony specjalny wagon prezentujący uzbrojenie i mundury żołnierzy z lat Wielkiej Wojny.

Godz. 18.00 - widowisko historyczne – „Bzura i Rawka 1914 – 1915”.

Niedziela – 31 maja 2015 roku

 

Dzień Dziecka w Osadzie Puszczańskiej w Tułowicach

11.00 – 13.00 - zwiedzanie pola bitwy z przewodnikiem;

11.00  - 13.00 - pokazy życia okopowego z Wielkiej Wojny;

13.00 – 13.30 -  pokazy wyszkolenia kawaleryjskiego, prezentacja 2 pułku ułanów w mundurach z dnia 15 czerwca 1915 roku pod Rokitną.